Informace k nákupu

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Haico, spol.s.r.o. jakožto provozovatele internetového obchodu www.kafeservis.cz platné od 1.1.2014 upravované zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Haico,spol.s.r.o. se sídlem Novoměstská 149/ 57, Brno PSČ 621 00 IČ: 60701943 ,DIČ: CZ 60701943 společnost je zapsaná u KOS Brno odd.C.vložka 14748 Veškeré smlu...

Reklamační řád

Úvod Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,  nový občanský zákoník (dále jen NOZ) v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále ZOS) v platném znění a tímto reklamačním řádem. Kupujícím se rozumí  jak kupující spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele,  tak  kupující, který jedná v rámci sv...

Velkoobchod s kávou

Vítejte ve světě prodeje Italské kávy! Naše společnost se od roku 1994 zabývá výhradním dovozem Italské zrnkové káva z celé Itálie. Stále vyhledáváme nové druhy kávy s výjimečnou chutí, skvělým designem a výhodnou cenou jako pro obchodníka tak zákazníka. Pravidelně aktualizujeme ceny a hlídáme obchodní politiku prodeje kávy na internetu. V České Republice zastupujeme značky: La Borsa caffé Paraná caffé  Special Coffee Saccaria caffé Trismoka caffé Alluni caffe Golden Brasil Coffee ...